Goed nieuws voor kinderen met jeugdhulp: nog zeker drie jaar vakantieFUN

Door Sportredactie op Dinsdag 20 maart 2018 16:11   Sport   kinderen, vakantiefun, gemeentenBron: Alkmaar Sport



REGIO – Het is voor ouders/verzorgers vaak een uitdaging om zes weken zomervakantie te organiseren voor hun kinderen. Deze uitdaging is nog groter voor een kind met een zorgindicatie in het GGZ-spectrum. Er zijn weinig alternatieven voor deze kinderen in de vakantie. Maar voor kinderen met een [...]

Lees meer

Noord-Holland wordt regenboogprovincie

Door Redactie op Dinsdag 2 januari 2018 16:05   Algemeen   holland, provincie, gemeentenBron: Provincie Noord Holland



NOORD HOLLAND - Noord-Holland roept zich als 5e provincie uit tot regenboogprovincie. De provincie wil als werkgever en publieke organisatie het goede voorbeeld geven op het terrein van LHBTIQ+ (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en anderen.)Als werkgever wil de [...]

Lees meer

Gemeenten willen meer betrokkenheid inwoners bij sociale vraagstukken

Door Redactie op Woensdag 15 november 2017 09:28   Gemeente   gemeenten, participatie, vraagstukkenBron: Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen



BEVERWIJK – Gemeenten zijn verplicht gebruikers van voorzieningen op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en Participatiewet in de gelegenheid te stellen gevraagd en ongevraagd advies te leveren. De IJmondgemeenten zien participatie als méér dan een wettelijke [...]

Lees meer


NOORD HOLLAND - Als het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland ligt, komt er binnen afzienbare tijd subsidie beschikbaar om gemeenten te helpen de leegstand in winkelstraten terug te dringen. Een voorstel daarvoor hebben zij op 26 september aan Provinciale Staten [...]

Lees meer


ZUID KENNEMERLAND - Woningen, meer voorzieningen bij treinstations, extra fietsenstallingen, snelle fietsroutes naar stations, betere verbindingen en bewegwijzering en goede ‘park and ride’ faciliteiten. Dit is een greep uit de ambities voor de stationsgebieden langs de Kennemerlijn.De gemeenten [...]

Lees meer

Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond

Door Redactie op Vrijdag 16 juni 2017 09:26   Gemeente   gemeenten, radenBron: Gemeente Beverwijk



BEVERWIJK - Gemeenten willen meer inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er sinds 2015 zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen vanwege de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de [...]

Lees meer

Benieuwd hoe jouw gemeente het doet?

Door Redactie op Maandag 29 mei 2017 16:41   Regionaal   provincie, gemeenten, toezichtBron: Provincie Noord Holland



NOORD HOLLAND - De provincie Noord-Holland beoordeelt per jaar hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.Vanaf nu zijn de gegevens per gemeente te zien op de website van de provincie.Een [...]

Lees meer