BEVERWIJK - Op donderdag 23 november hebben de medewerkers van Sportfondsenbad Beverwijk de licentie Zwem-ABC in ontvangst mogen nemen. De licentie wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Deze stichting is de landelijke organisatie die de Nationale Zwemdiploma’s uitgeeft en toeziet op de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Met het behalen van de licentie Zwem-ABC wordt bevestigd dat Sportfondsenbad Beverwijk voldoet aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC.

Bij Sportfondsenbad Beverwijk wordt al jaren volgens het Zwem-ABC gewerkt. Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's, nl; A, B en C en is gericht op kinderen vanaf vier jaar. De zwemdiploma's A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Een kind met het Zwem-ABC op zak, kan meedoen aan alle mogelijke activiteiten in en om het water.

Met de licentie Zwem-ABC voldoet Sportfondsenbad Beverwijk aan de vernieuwde kwaliteitscriteria die gesteld worden aan een zwemlesaanbieder. Voorheen werd steekproefsgewijs gecontroleerd of het afzwemmen conform de afzwemeisen verliep (BREZ). Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid. Een zwemlesaanbieder wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zweminstructeur gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, zijn de medewerkers voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Het NPZ | NRZ streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd.

Marriët Mittendorff, voorzitter van het NPZ | NRZ, over de Licentie Zwem-ABC: “Het is belangrijk dat we door het hele land dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als het gaat om het behalen van de zwemdiploma’s. Door de invoering van de Licentie Zwem-ABC weten we dat de lessen deugen en dat er duidelijke richtlijnen en vereisten zijn voor zwemonderwijzers en zwembaden bij zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van een Licentie Zwem-ABC. “

Voor ouders is dit een belangrijke stap, want door te kiezen voor een aanbieder met de licentie Zwem-ABC, wordt bewust gekozen voor kwaliteit. “Bij Sportfondsenbad Beverwijk streven wij uiteraard continue naar kwaliteit als het gaat om onze activiteiten. Het behalen van de zwemlicentie bevestigt dat wij de zaken op orde hebben zoals de kwaliteit van zwemles geven en de organisatie van de zwemlessen. Daarbij streven wij ernaar om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de bezoekers. ” zegt Robin Geritan, interim manager van Sportfondsenbad Beverwijk.