NOORD-HOLLAND - De komende vier jaar wordt er 1,5 miljoen euro besteed in de Noord-Hollandse cultuureducatie. 300 scholen in 32 Noord-Hollandse gemeenten kunnen deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Dit is mogelijk dankzij een gezamenlijke investering van het rijk, de provincie en de gemeenten.

PleinC, het provinciale kenniscentrum voor cultuureducatie in Noord-Holland, heeft op 15 maart het startschot gegeven voor het nieuwe meerjarige programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Door dit programma wordt cultuuronderwijs meer dan een bezoekje aan een museum of een creatieve les: de school ontwikkelt vanuit de eigen visie op cultuur een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Er is veel aandacht voor scholing, training en coaching van leerkrachten.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zijn de afgelopen vier jaar al mooie resultaten behaald. Om goed cultuuronderwijs te kunnen geven is het nodig dat scholen samenwerken met culturele instellingen. Dat is gelukt. In 27 gemeenten zijn 18 lokale en regionale projecten uitgevoerd waaraan 300 scholen en 200 cultuurpartners hebben meegedaan. Ik ben er trots op dat PleinC de eerste vier jaar CMK goed heeft afgerond en een gedegen plan heeft gemaakt voor de komende periode. Een plan waarin nieuwe gemeenten, scholen en culturele instellingen mee kunnen doen. Ik hoop dat scholen hierdoor nog meer overtuigd raken van het belang van goed cultuuronderwijs en dat zij na 2020 daarop blijven inzetten.”

De provincie Noord-Holland matcht in de periode 2017-2020 jaarlijks het provinciale deel van het vierjarige programma met 250.000 euro.