BEVERWIJK - Een half jaar na de aftrap van het project Kagerweg Energiepositief werden de eerste resultaten van gehouden energieonderzoeken gepresenteerd aan de deelnemers.

Tijdens de drukbezochte ontbijtbijeenkomst op 5 december kregen de dertig ondernemers van GreenBizzer Jan Boudesteijn uitleg over de onderzoeken en het programma voor het komende half jaar.

Resultaten en de toekomst

Het project Kagerweg Energiepositief biedt ondernemers de kans om gezamenlijk hun panden en bedrijventerrein kostenneutraal, grootschalig en flexibel te verduurzamen. Inmiddels hebben 31 bedrijven zich aangesloten bij het project. Bij 19 bedrijven is het energieonderzoek inmiddels afgerond. Uit deze resultaten blijkt dat wanneer we de besparingsmogelijkheden van deze 19 ondernemers optellen, er twee keer zoveel energie opgewekt kan worden dan dat de 19 bedrijven gebruiken. Het is dus tijd voor de volgende stappen. In januari 2018 volgt een terugkoppeling van de resultaten aan de deelnemers, waarna waar mogelijk direct gestart wordt met het toepassen van duurzame maatregelen.

Ports Energy and Carbon Savings

Dankzij het EU-programma Interreg 2 Zeeën kan Omgevingsdienst IJmond de verduurzaming van het havengebied in de gemeenten Beverwijk en Velsen versnellen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project, net als de Provincie Noord-Holland. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve (havengebonden) bedrijventerreinen, op grote schaal waar te maken. Voor Kagerweg Energiepositief betekent dit dat het terrein ingezet wordt als testgebied en dat de kennis en ervaring binnen het PECS-project ingezet kan worden binnen het project, waardoor Kagerweg direct profiteert van de bruikbare uitkomsten.

U kunt nog aansluiten

Het doel van Kagerweg Energiepositief is het gehele bedrijventerrein energiepositief maken. U kunt dus nog steeds aansluiten bij dit unieke project. Nu we al met zo’n enthousiaste groep ondernemers aan de slag gaan, kunt u natuurlijk niet achterblijven!

Bent u gevestigd op het terrein en heeft u interesse? Meer informatie vindt u op www.greenbizijmond.nl/kagerwegenergiepositief. Ook kunt u via GreenBiz uw vragen stellen voor de ondernemers die inmiddels gestart zijn met het traject. Hiervoor kunt u contact opnemen via greenbiz@odijmond.nl