BEVERWIJK - Vanaf begin mei zal de schaapskudde van Speckled Sheeps uit Heemskerk in een aantal gebieden van de gemeente Beverwijk gaan grazen. 

Deze schapenkuddes graasden al op de dorpsweide in Wijk aan Zee, maar zullen vanaf dit jaar ook gaan grazen op andere percelen in de gemeente. De locaties waar onder andere de schapen zullen gaan grazen zijn:

  • park Vondelkwartier
  • voormalig terrein Ankie’s hoeve (entree Beverwijk)
  • de Aagtendijk
  • Florispark

Begrazing ten dele op honden uitrenvelden.

Het terrein van een aantal honden uitrenvelden is behoorlijk ongelijk. Hierdoor kunnen maaimachines er moeilijk maaien of geven veel storingen. Daarom zijn deze gebieden opgenomen in de graasgebieden. De schapenkudde is telkens maar een bepaalde tijd in een gebied aanwezig en staan in flexibele hekken.

Wij vragen u om uw hond aangelijnd te houden in de buurt van de schapen of in de betreffende periode een ander (deel van het) uitrenveld te kiezen. In andere steden blijkt het zo niet tot nauwelijks tot problemen te leiden. Verder lopen deze schapen van nature naar elkaar toe als er gevaar is (ze "stuiven" niet uit elkaar). In het begin is het voor beide partijen even wennen.

De eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn hond. Bij eventuele schade door het "jachtinstinct" van (loslopende) honden is de eigenaar van de hond daarvoor aansprakelijk.

Op bijgaande kaarten staan de begrazingsgebieden in het groen aangegeven. De honden uitrenvelden op ook op deze kaart vermeld (paarse arcering).