BERVERWIJK - De zonnepanelenactie die in het tweede kwartaal van 2017 in gemeente Beverwijk plaatsvond, is een groot succes gebleken. Inmiddels zijn er op zo’n 285 woning ruim 2.870 panelen geplaatst. Dit zorgt bij woningeigenaren niet alleen voor een positief effect op de portemonnee, zij helpen ook gemeente Beverwijk met een grote stap richting de energiedoelstelling.

Gemeente Beverwijk heeft zich als doel gesteld in 2020 14% van de gebruikte energie zelf op te wekken. Uiteraard kunnen zij dit niet alleen, samen met inwoners willen zij hun ambitie realiseren. Met het plaatsen van ruim 2.870 panelen is de gemeente goed op weg naar het benodigde aantal van 12.500 in 2020.

Zonne-energie

Het gebruik van zonne-energie is goed voor het milieu. In tegenstelling tot de productie van energie uit fossiele brandstoffen komen er bij zonne-energie geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. Met zonne-energie draagt u als inwoner bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, het broeikasgas dat opwarming van de aarde veroorzaakt. Daarnaast is het aantrekkelijk voor de portemonnee. Uw energierekening daalt en u ondervindt geen effect van de energieprijzen die naar verwachting zullen stijgen.

Succesverhalen

Benieuwd wat zonnepanelengebruikers vinden van hun aanschaf? Kijk op www.odijmond.nl/jehaalthetuitdelucht voor de verhalen van twee inwoners van gemeente Beverwijk, Ruth Vermeulen (Beverwijk) en Jan Willem Verhoog (Wijk aan Zee), met gezamenlijk 46 panelen op hun daken.

Interesse?

Wilt u uw eigen energie opwekken, een bijdrage leveren aan een beter milieu en besparen op uw energierekening? Kijk op www.odijmond.nl/zonne-energie voor meer informatie met betrekking tot gebruik en aanschaf.