BEVERWIJK - Wethouder Haydar Erol heeft certificaten van het Taal- en Oriëntatietraject Vluchtelingen uitgereikt aan 18 statushouders. Zij hebben het Taal- en Oriëntatieprogramma voor vluchtelingen met goed gevolg afgerond.

Met het Intensief Taal- en Oriëntatieprogramma voor vluchtelingen wordt invulling gegeven aan de, vanaf januari ingevoerde, participatieverklaring voor nieuwe statushouders die in Beverwijk komen wonen. Daarnaast wordt met deze begeleiding de integratie en re-integrat

ie in de Beverwijkse samenleving intensief vorm gegeven. Aansluitend of soms al tijdens het programma worden de statushouders geleid naar vrijwilligerswerk, stage of betaald werk. Het programma biedt tijdens de eerste 3 maanden dat een statushouder in Beverwijk woonachtig is, een intensief aanbod verdeeld over 4 dagdelen per week. De statushouders worden toegerust met taal, werktraining en kennis over de Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en een contactennetwerk.

De activiteiten worden georganiseerd door Inova, Stichting Welzijn, Socius en IJmond Werkt!