BEVERWIJK - De werkzaamheden van Stedin en PWN in de Breestraat zijn een maand eerder klaar dan verwacht. Volgens planning begint de aannemer op 1 juni 2017 met de herinrichtingswerkzaamheden. Daarom heeft de gemeente besloten om in de tussenliggende periode de Breestraat open te stellen voor alle verkeer.  

Voor de werkzaamheden van netbeheerder Stedin en waterleidingsbedrijf PWN waren vier maanden uitgetrokken. PWN en Stedin zijn in hun werk geen onvoorziene omstandigheden tegengekomen, waardoor het werk eerder klaar is.

Omdat er in de periode van 1 mei tot en met 28 mei 2017 geen werkzaamheden zijn in de Breestraat, heeft het college besloten de rijbaan in die periode open te stellen. Wethouder Tim De Rudder geeft aan “Het college voorziet hiermee in de wens van de ondernemers van de Breestraat”. Het besluit betekent dat alle verkeer in de periode 1 mei tot en met 28 mei 2017 gebruik kan maken van de Breestraat via de reguliere verkeersroutes. Tijdens de weekmarkt op woensdag is verkeer niet toegestaan op de Breestraat.  De tijdelijke openstelling betekent ook dat in de Breestraat geparkeerd kan worden.

Herinrichting voorlopig gegund Inmiddels is de aanbesteding van de herinrichtingswerkzaamheden positief verlopen en is het werk voorlopig gegund aan KWS Infra. De andere partijen die een aanbieding hebben gedaan, krijgen tot 9 mei 2017 de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing.

De herinrichting van de Breestraat en aanloopstraten is mede mogelijk door subsidie van de provincie Noord-Holland.