BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk vind de gezondheid van haar inwoners belangrijk en wil deze bevorderen. Daarom maakt de gemeente iedere vier jaar een gezondheidsplan. Voor het eerst is er nu, samen met de 10 regiogemeenten, een regionaal gezondheidsplan opgesteld. Hierin staat welke gezondheidsonderwerpen de komende jaren (2017-2020) belangrijk zijn. Aan die plannen werken de gemeenten samen met de GGD. Door zaken samen op te pakken staan we sterker dan iedere gemeente afzonderlijk.

Speerpunten in het gezondheidsbeleid

Gezondheidsverschillen: een lagere opleiding kan leiden tot een slechtere gezondheid. Dit komt doordat je minder gunstig werkt, woont en leeft. Dit verschil in gezondheid willen we verminderen. Daarom streven we naar een verbetering van de gezondheid en leefstijl. Een voorbeeld hiervan is de gemeentelijke collectieve zorgverzekering. Hierbij kunnen mensen met een laag inkomen zich tegen lage kosten uitgebreid verzekeren.

Bewegen voor iedereen: door te bewegen verbeter je je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Veel mensen in Beverwijk bewegen al voldoende. Daarom is er extra aandacht voor beweging onder mensen met een beperking of ziekte. En voor het stimuleren van beweging onder jongeren. De buurtsportcoaches doen dit onder andere door Sporten in de wijk, Sportinstuif en het Wandelen in de buurt.

NIX18: het is belangrijk dat minderjarigen rookvrij kunnen opgroeien, binnen- en buitenshuis. Voorlichting over het gebruik van genotmiddelen aan jeugd, scholen en ouders blijft belangrijk. Maar er is ook begeleiding en voorlichting nadat het al mis is gegaan.

Terugdringen emotionele problemen: kinderen die worden gepest en eenzame ouderen lopen meer risico op gezondheidsproblemen. Dit zijn vaak psychische klachten. Scholen, jeugdartsen en het Sociaal team Beverwijk worden ingeschakeld bij de aanpak hiervan. Doel is het terugdringen van het aantal jongeren en ouderen met een verhoogd risico op een depressie. Er worden trainingen gegeven en ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.

Getracht wordt iedereen zelf aan het werk te zetten om hun gezondheid en functioneren te verbeteren. Hierbij houden we altijd oog voor die groep die dit zelf niet redt en hierbij hulp nodig heeft.