BEVERWIJK - Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk heeft vandaag besloten om het Huis van de Buurt, gelegen in de wijk Oosterwijk, per direct te sluiten.  In juli 2016 is het Huis van de Buurt, in het pand Dommelsingel 4a, van start gegaan. De bedoeling was om voor de wijk een plek te creëren waar iedere bewoner zich thuis voelt en waar jong en oud kan binnenlopen. Het ging om een proef van een jaar. In de buurt waren initiatiefnemers die activiteiten voor de inwoners van de wijk wilden organiseren. De gemeente heeft Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) gevraagd om de proef te begeleiden.

Afspraken Met de initiatiefnemers en de SWB is een programma opgesteld. De initiatiefnemers zijn samen met een opbouwwerker vanaf 15 juli 2016 van start gegaan met de geplande activiteiten. Er zijn onder meer inloopochtenden en kindermiddagen gehouden. Deze zijn goed bezocht. Tegelijkertijd zijn er ook klachten vanuit de buurt binnengekomen. Er was overlast doordat de initiatiefnemers het Huis ook buiten de afgesproken openingstijden open bleken te doen. Ook bleek dat er alcohol werd genuttigd terwijl dat niet was toegestaan.  Er is hierover veel overleg gevoerd. De initiatiefnemers zijn aangesproken op het niet nakomen van de afspraken. De gemeente vindt het initiatief belangrijk voor de buurt. Juist daarom is het belangrijk dat de activiteiten in goede harmonie met de buurt plaatsvinden.  De gemeente heeft helaas moeten constateren dat de initiatiefnemers zich ook na de diverse overleggen niet aan de afspraken hebben gehouden. Daarbij zijn ook onveilige situaties en gevoelens van onveiligheid ontstaan in de buurt en bij de SWB.

Besluit college  Het college van burgemeester en wethouders heeft zich beraad over het wel of niet voorzetten van de proefperiode. Er bleek een onwerkbare en ook onveilige situatie te zijn ontstaan. Daarom heeft het college helaas moeten besluiten om de pilot voortijdig te beëindigen. Het Huis zal per direct worden gesloten.   In het Huis van de Buurt zijn activiteiten georganiseerd die voor de buurt van waarde zijn. Het college wil daarom nog wel gaan bekijken of activiteiten voor de buurt in een andere vorm voortgezet kunnen worden.