BEVERWIJK - Recent heeft de gemeente Beverwijk ongeveer 70 omwonenden van de groenstrook nabij de Lau Mazirelstraat geïnformeerd over haar voornemen tijdelijk een caravan te plaatsen voor twee daklozen. Dit voornemen heeft veel positieve en negatieve reacties opgeleverd. Alle reacties worden door de gemeente serieus genomen. Op dit moment voeren wij intern overleg over vervolgstappen. Hierover volgt volgende week meer informatie.  

Wij kunnen uiteraard niet teveel ingaan op de persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen. Het gaat om twee van oorsprong Beverwijkse inwoners. De reguliere daklozenopvang in Haarlem is op dit moment niet haalbaar voor betrokkenen. De afgelopen maanden hebben betrokkenen tijdelijk gewoond in een sloopwoning in een buurgemeente. Deze periode liep per 1 april jl. af. De gemeente Beverwijk is en voelt zich verantwoordelijk voor beide Beverwijkers en wil op straat leven voorkomen. Het wonen in de sloopwoning ging redelijk. Samen met de hulpverleners willen we de weg die is ingeslagen in de sloopwoning voortzetten. Het verblijf in de caravan is tijdelijk voor een periode van 6 maanden. De gemeente blijft samen met de betrokkenen en hulpverleners zoeken naar een meer permanente oplossing. Hierbij is het duidelijk dat alle betrokken partijen zich hiervoor moeten inzetten. Bij de zoektocht naar een meer permanente oplossing is ook contact met beide Beverwijkse woningcorporaties.

Deze tijdelijke woonoplossing is een uitzondering. De gekozen plek is eigendom van de gemeente. Door het plaatsen van een schutting proberen we overlast zo veel als mogelijk te voorkomen. Ook houden we samen met hulpverleners, handhaving en politie de omgeving goed in de gaten. Juist om overlast te voorkomen danwel te stoppen.

De gemeente realiseert zich dat deze tijdelijke oplossing niet ideaal is. De reacties via verschillende kanalen worden uiteraard serieus genomen en wij beraden ons op dit moment over het vervolg.