BEVERWIJK - De provincie complimenteert de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk met de stevige ambities in hun detailhandelsvisie. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond, noemt de visie “ambitieus maar realistisch”.

Winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale economie. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “De groot- en detailhandel is uitgegroeid tot de belangrijkste bedrijfstak van Noord-Holland, maar de regionale verschillen zijn groot. De IJmond scoort op dit moment minder dan gemiddeld. Dat vraagt om lef in bestuurlijke keuzes en die lees ik terug in deze ambitieuze maar realistische visie.”

In het Provinciaal Detailhandelsbeleid 2015-2020 wordt voorgeschreven dat in de regionale detailhandelsvisies o.a. demografische ontwikkelingen en een analyse van de leegstand worden opgenomen. Ook verwacht de provincie bijvoorbeeld dat de meest kansrijke locaties benoemd worden en dat het regionale beleid erop toe ziet dat afhaalpunten voor internetaankopen zoveel mogelijk in bestaande winkelgebieden komen.

De IJmond is de derde Noord-Hollandse regio die een visie nieuwe stijl aan de provincie heeft voorgelegd.