BEVERWIJK - Op maandag 6 maart 2017 is de officiële start van de herinrichting van het centrum. Op die dag beginnen de werkzaamheden van het deelproject Zeestraat & Koningstraat. Om 11.15 uur verricht projectwethouder De Rudder de starthandeling.  De Rudder: “Ik ben blij dat we nu kunnen starten. Samen met alle betrokkenen kijk ik erg uit naar het eindresultaat." Het werk voor dit deelproject is gegund aan de Beverwijkse aannemer Wijcker Infra. Volgens de planning van de aannemer is het werk eind april 2017 klaar. 

Deelproject Zeestraat & Koningstraat Na de ‘pas op de plaats’ in het project Centrum heeft de gemeenteraad op 29 september 2016 uit de vier scenario’s de variant Focus op de Breestraat gekozen. In deze variant beperkt de herinrichting van de Zeestraat zich tot het opnieuw bestraten van de trottoirs. Door een extra krediet van €100.000,- beschikbaar te stellen, konden in de Zeestraat nog twee elementen toegevoegd worden.  Het Definitief Ontwerp omvat de volgende werkzaamheden:

  1. Nieuwe klinkers op de trottoirs in de Zeestraat tot aan de kruising Groenelaan;
  2. Nieuwe klinkers op de trottoirs in de Koningstraat tussen Velserweg en kruising Zeestraat.
  3. Uitneembare paaltjes t.b.v. afsluiting van de Zeestraat bij evenementen.
  4. Nieuwe lichtmasten op de Zeestraat en de Koningstraat in lijn met de nieuwe lichtmasten op de Breestraat.
  5. Vier nieuwe prullenbakken en een bank op de Zeestraat, dezelfde als gebruikt in het Stationsgebied. 

Daarnaast zijn onderstaande verbeteringen toegevoegd:

  1. Vanwege de grote diversiteit aan paaltjes in de Zeestraat is uit oogpunt van beeldkwaliteit besloten om deze te vervangen door de rvs palen, die niet meer in de Breestraat gebruikt worden.
  2. De 8 fietsenrekken in de Zeestraat worden gecoat waardoor eenheid ontstaat tussen klinkerverharding en straatmeubilair