BEVERWIJK - Om het veilig oversteken op de Verlengde Voorstraat te verbeteren laat gemeente Beverwijk, ter hoogte van het Boothuisplein en de Zeecroft, fiets- en voetgangersoversteekplaatsen aanleggen.

Op beide plekken komt een vluchtheuvel, waardoor op de Verlengde Voorstraat in twee fasen kan worden overgestoken. In 2016 is een voorlopig ontwerp aan bewoners getoond, dat het college van burgemeester en wethouders begin 2017 heeft vastgesteld. De werkzaamheden starten 2 oktober 2017. De planning is dat de werkzaamheden tot en met 17 november 2017 duren.

Ontwerp

In het nieuwe ontwerp komt op beide plekken een vluchtheuvel. Hiervoor moet de weg aan de kant van de dorpsweide uitwijken. Dit gaat ten koste van de parkeervakken ter hoogte van het Boothuisplein. Om de verloren parkeerruimte te compenseren komt een nieuw parkeerterrein op het Boothuisplein. Het trottoir en fietspad blijven hetzelfde liggen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit drie fasen. In de eerste fase legt de aannemer het nieuwe parkeerterrein op het Boothuisplein aan. De bestaande parkeervakken, het trottoir en het fietspad ter hoogte van het Boothuisplein aan zijde van de Dorpsweide worden opgebroken.

De tweede fase bestaat uit het aanleggen van de vluchtheuvels. Hiervoor wordt de Verlengde Voorstraat in één richting afgesloten voor autoverkeer. Automobilisten vanuit Wijk aan Zee richting Beverwijk kunnen via de Julianaweg rijden.

Als laatste komt er nieuw asfalt op de gehele Verlengde Voorstraat. Dat duurt circa drie dagen. Automobilisten worden dan in beide richtingen, tussen 06.30u en 17.00u, omgeleid via Julianaweg. De omleidingen staan met borden aangegeven. Wijk aan Zee blijft tijdens de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar.

Bijdrage Provincie Noord-Holland

De aanleg van de oversteekplaatsen draagt bij aan grotere veiligheid van fietsers, voetgangers en automobilisten. De provincie Noord-Holland heeft daarom een subsidie beschikbaar gesteld voor dit project.