BEVERWIJK - De gemeenteraad van Beverwijk heeft ingestemd om een proef te starten om afvaldumping bij de ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan. De gemeenteraad had eerder het college gevraagd om het een plan van aanpak te komen

Plan van aanpak afvaldumping aangenomen
Tijdens het debat werd door de heer Ferraro (VVD) gewezen op de naar zijn mening hoge kosten voor deze proef. Zijn voorstel om vaker het zwerfafval op te halen werd door wethouder Dorenbos ontraden omdat de kosten daarvan behoorlijk kunnen oplopen en de gewenste gedragsverandering van mensen daardoor niet gestimuleerd wordt. De gewenste gedragsverandering kan volgens de heer Hazeveld (Democraten Beverwijk) ook bereikt worden door hogere boetes. Hij verwees naar de werkwijze in Singapore.
De andere partijen kunnen zich vinden in het voorstel. Een amendement van D66 heeft er wel voor gezorgd dat de resultaten van de proef eerst besproken moeten worden in de raad voordat definitieve keuzes worden gemaakt.

Toekomst IJmondsamenwerking
De gemeenteraden van Beverwijk en Velsen hebben ingestemd het voorstel om de samenwerking met Velsen en Heemskerk te intensiveren en een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een gemeentelijke fusie. In de gemeenteraad van Heemskerk staakten de stemmen bij 12-12, waardoor de besluitvorming daar doorschuift naar de volgende raadsvergadering.
Omdat in Heemskerk wellicht anders wordt besloten, werd door meerdere de raadsleden in Beverwijk aangedrongen op het met elkaar blijven werken aan de samenwerking. Er is de afgelopen drie jaar al veel bereikt met de IJmondiale samenwerking betoogde portefeuillehouder burgemeester Ossel. Laat de inwoners zien wat de voordelen van samenwerking zijn en bouw dat verder uit zodat in de samenleving ook draagvlak ontstaat.

Na 991 dagen afscheid (waarnemend) burgemeester Freek Ossel
Aan het einde van de raadsvergadering werd afscheid genomen van (waarnemend) burgemeester Ossel. Hij wilde zijn afscheid hiertoe beperkt houden want hij was slechts waarnemer. Dat beeld werd echter gecorrigeerd door  mw. Van den Berg die namens de raad dhr. Ossel bedankte voor zijn inzet op diverse terreinen voor Beverwijk gedurende de bijna drie jaar dat hij burgemeester was. ˮWij hebben mazzel gehad dat we de heer Ossel als burgemeester kregen,ˮ betoogde ze. ‘’Want bij de benoeming van een waarnemer door de Commissaris van de Koning heeft de raad maar een zeer beperkte inbreng.’’ Ook wethouder De Rudder bedankte de burgemeester voor alles wat hij voor Beverwijk heeft gedaan. De heer Ossel zelf gaf aan dat de geplande drie maanden van zijn burgemeesterschap, die uiteindelijk 991 dagen werden, snel voorbij zijn gegaan. Er was namelijk veel te doen. Hij vond het fijn om te kunnen bouwen aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid en de IJmondiale samenwerking. Met een korte persoonlijke schets van alle raadsleden heeft hij afscheid genomen van de raad van Beverwijk.