BEVERWIJK - In gemeente Beverwijk hebben we 300 kg restafval per persoon, per jaar. In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 100 kg in 2020. Dat gaan we niet halen in Beverwijk. Maar duidelijk is dat we beter moeten scheiden. De gemeenteraad heeft dit belang ook onderschreven. Wel gaf zij aan dat de wensen van inwoners meegenomen moeten worden in een nieuwe wijze van afvalinzameling. Daarom is er eind mei een enquête uitgezet onder de inwoners. Op basis van de resultaten is een nieuw voorstel afvalinzameling opgesteld. De gemeenteraad bespreekt in december het voorstel voor de nieuwe wijze van afvalinzameling. Op 21 december volgt een besluit.

Onderzoek onder inwoners

Minder restafval lukt alleen als inwoners het afval thuis makkelijk kunnen scheiden. Aan inwoners is gevraagd hoe zij denken over afval scheiden en welke methode hun voorkeur heeft om plastic-, blik- en pakafval te scheiden. Uit het onderzoek blijkt dat er een grote bereidheid is onder de Beverwijkers om afval te scheiden. Maar ook blijkt dat de meningen verdeeld zijn over hoe plastic-, blik- en pakafval het beste gescheiden kan worden. Er zijn bewoners die de voorkeur hebben voor een extra rolcontainer aan huis, maar er zijn ook mensen die liever een extra container in de wijk willen.

Keuze aan de raad

Aan raad worden drie opties voorgesteld voor een nieuwe manier van afval inzamelen. De eerste keuze die de raad krijgt voorgelegd is om een proef van drie maanden uit te voeren in Wijk aan Zee en de wijk Zwaansmeer. De laagbouwhuishoudens in deze wijken krijgen tijdens de proef een extra rolcontainer aan huis om plastic-, blik- en pakafval gescheiden in te zamelen. Een andere optie is om alle laagbouwhuishoudens in de gemeente, die nu al met rolcontainers aan huis afval inzamelen, voor drie maanden een extra rolcontainer te bieden om het plastic-, blik- en pakafval in te zamelen. Beide mogelijkheden bevatten ook een voorstel om in de wijk Broekpolder plastic-, blik- en pakafval in te zamelen met extra bovengrondse containers in de wijk. De derde optie is om af te zien van gescheiden inzameling van plastic-, blik- en pakafval aan/nabij huis. Dit houdt in dat de huidige wijze van inzameling ongewijzigd blijft. Welke optie wordt gekozen is aan de raad.

Afsluiten ondergrondse containers

Een ander voorstel waarover de raad gevraagd wordt om een besluit te nemen is het afsluiten van alle ondergrondse afvalcontainers in de gemeente. De bewoners krijgen dan toegang via een afvalpas. Dit voorkomt dat er illegaal afval in de container gedumpt kan worden, zoals dat nu gebeurt. Daarnaast daalt daardoor de hoeveelheid restafval en het aantal dumpingen van grofvuil naast deze containers neemt af. Dit blijkt bij andere gemeenten waar deze containers ook werden afgesloten.

Meer gescheiden plastic-, blik- en pakafval, minder afvalstoffenheffing

Door eerst het plastic-, blik- en pakafval gescheiden in te zamelen en de ondergrondse containers af te sluiten, neemt de hoeveelheid restafval af. Als dat afneemt hoeft er minder verbrand te worden en kan de afvalstoffenheffing dalen. Dit is dus goed voor het milieu en voor de portemonnee.