IJMOND – Het ondergronds reinigings- en onderhoudsbedrijf Vandervalk+degroot gaat voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen ruim 51.000 straatkolken (putten) reinigen. Vandervalk+degroot, die als beste bieder uit de openbare aanbesteding kwam, is op 1 november 2016 begonnen met de werkzaamheden. In plaats van één keer per jaar de kolken te reinigen, wordt dit nu gedaan op het moment dat het nodig is. Hierdoor worden de kolken steeds op het juiste kwaliteitsniveau gehouden, waardoor er minder plassen regenwater op straat blijven liggen.

Tijdens het reinigen van de kolken wordt met behulp van GPS-coördinaten vastgelegd welke kolk is gereinigd, op welk tijdstip en of er sprake is van een defect aan de kolk. Tot nu toe werden de kolken steeds eenmaal per jaar gereinigd. In de praktijk bleek dat niet voor alle situaties voldoende te zijn. Sommige kolken vervuilden namelijk sneller door bladeren, bloesem of wegvuil. De gemeenten verbeteren de controle op het werk door het gebruik van een app, waardoor het proces volledig digitaal verloopt.

Werkgelegenheid en duurzaamheid
Vandervalk+degroot gaat met dit contract werkzoekenden en scholieren aan werk proberen te helpen of voorbereiden op een baan. Bijvoorbeeld werk als verkeersregelaar of leer/werktrajecten. Bovendien besteedt het nieuwe contract veel aandacht aan duurzaamheid. De aannemer gaat het vrijkomende rioolslib biologisch reinigen, zodat het weer nuttig gebruikt kan worden. Ook zijn met de aanbesteding eisen gesteld aan de uitstoot van de vrachtwagens. De opdracht geldt voor twee jaar. Bij een goede uitvoering van de opdracht wordt het telkens met twee jaar verlengd. De maximale duur van het contract is zes jaar.