BEVERWIJK -  De heer Martijn (M.E.) Smit is bij Koninklijk Besluit benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Beverwijk.

Daarmee is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester officieel afgerond. De benoeming gaat in op donderdag 18 mei 2017. Hij volgt de heer Freek Ossel op die sinds 1 september 2014 waarnemend burgemeester is van Beverwijk.

Op 18 mei 2017 wordt Martijn Smit door de Commissaris van de Koning, de heer J.W. Remkes, beëdigd en vervolgens geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Beverwijk.

Dit gebeurt tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering in de raadzaal van het stadhuis in Beverwijk. Deze vergadering begint om 19.00 uur.