BEVERWIJK - Het college staat afwijzend tegenover elke variant met een negatief leefbaarheidseffect in de Broekpolder.

Het college stelt de leefbaarheid voor de inwoners -specifiek die van de Broekpolder- voorop bij de keuze voor een variant van de verbinding A8-A9. Het college staat daarom afwijzend tegenover elke variant met een negatief leefbaarheidseffect in de Broekpolder. Zo legt het college de motie van de gemeenteraad uit die hierover in maart 2017 is aangenomen.

Op dit moment vinden onderzoeken plaats die inzicht moeten geven in de effecten van de verschillende varianten op de leefbaarheid. In juni 2017 worden de definitieve uitslagen van deze onderzoeken verwacht. Wethouder De Rudder: "Voor mij is de leefbaarheid in de Broekpolder doorslaggevend in mijn standpunt in de stuurgroep. Iedere variant die afbreuk doet aan de leefbaarheid is daarom geen optie. Hiermee draag ik mijns inziens de strekking van de motie uit die de raad in maart heeft aangenomen."

De Stuurgroep A8-A9 adviseert op 19 juni 2017 het college van Gedeputeerde Staten over het Voorkeurstracé.