BEVERWIJK -  De Beverwijkse Bazaar is een van de grootste trekpleisters van de gemeente. Samen met de directie van De Bazaar wordt continu gewerkt aan een markt waar de zaken op orde zijn en het prettig winkelen is. Door middel van handhaving wordt hier op ingezet. Tijdens de raadscommissie werden de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken.

Surplace Beverwijk
Binnen het project Surplace wordt de integrale aanpak van problemen op het gebied van veiligheid en handhaving in beeld gebracht en aangepakt. Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en de gemeente werken sinds 2014 samen. De resultaten van de integrale aanpak werden besproken in de raadscommissie. De fractie van de VVD wees op het belang van een dergelijk project voor zo’n grote trekpleister als de Bazaar. “Maar er komen ook signalen dat er naast het terrein van de Bazaar andere verdachte activiteiten plaatsvinden.” De fracties van het CDA, GroenLinks en PvdA toonden zich enthousiast. De PvdA gaf aan dat “we mogelijk nog meer barrières kunnen opwerpen om onwenselijke zaken te hinderen”’ zei de heer Vreugdenhil. Volgens D66 zit de gemeente op de goede weg: “Het kan altijd beter, maar ga zo door”, zei mevrouw Makbouli.

Schriftelijke vragen Beverwijkse brandweer
De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk heeft vorig najaar schriftelijke vragen gesteld over de situatie bij de brandweer. Knelpunten in de organisatie en daarmee het waarborgen van de veiligheid vormden de aanleiding. Voor de fractie waren de antwoorden onvoldoende bevredigend. Daarom stelde de heer Backer (sr.) aanvullende schriftelijke vragen, met het verzoek deze mondeling beantwoord te krijgen. Tijdens de beantwoording werd portefeuillehouder, burgemeester Ossel, bijgestaan door commandant Van der Burg van de brandweer. Door vragen van de fracties van Gemeentebelangen en de VVD werd nog verder ingezoomd op de bezetting en de uitruktijden van de brandweer. De heer Ossel zegde toe de raad de bestuurlijke afspraken toe te sturen zodat “zoveel mogelijk gegevens voor alle betrokkenen duidelijk worden.” Deze documenten zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd.

Meerjarenperspectief grondexploitaties
Het meerjarenperspectief grondexploitaties werd tot slot behandeld. Het perspectief is het financieel kader voor de realisatie van projecten met een grondexploitatie. Op deze wijze wordt zo goed mogelijk ingeschat wat toekomstige kosten en opbrengsten zijn. Namens de fractie van de VVD kondigde mevrouw Witte aan met aanvullende schriftelijke vragen te komen. De commissie concludeerde dat het onderwerp behandelrijp was. Het onderwerp komt terug op de agenda van de raad op 2 februari 2017.