BEVERWIJK – Openbare orde, handhaving en veiligheid in Beverwijk: daarover ging het in de eerste raadscommissie van 2017. Tijdens deze vergadering vielen geen besluiten over voorstellen. De commissie en de portefeuillehouder, burgemeester Ossel, wisselden van gedachten om zo duidelijk te krijgen wat van belang is voor Beverwijk.

Wet Bibob
Als eerste werd de wet Bibob behandeld aan de hand van een presentatie, welke werd verzorgd door de gemeente en het Landelijk Bureau Bibob. Deze wet geeft de gemeente een instrument ter voorkoming en bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit. Beverwijk hanteert momenteel een beperkt aantal toepassingsgebieden; horeca, seksinrichtingen en speelautomatenhallen. Op de vraag of deze toepassingsgebieden uitgebreid moeten worden is nog geen duidelijkheid antwoord gekomen. Volgens PvdA en VVD is het nog te vroeg voor verder onderzoek. “Wat is nu de aanleiding om in Beverwijk uit te breiden?”, vroeg PvdA'er Vreugdenhil zich af. Als er al een onderzoek komt naar verdere uitbreiding van de Bibob, dan dient volgens D66 een dergelijk onderzoek zo breed mogelijk te zijn. Verantwoordelijk portefeuillehouder, burgemeester Ossel, zei aan de slag te gaan met de opmerkingen van de commissieleden. “Eerst inventariseren, en dan bekijken wat de volgende stap is.”

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Het college van B&W werkt aan het aanpassen van de APV. De gemeenteraad wordt hierbij betrokken. Commissieleden werden uitgenodigd aan te geven welke aandachtspunten zij aan de portefeuillehouder wilden meegeven. Zo werd ook de mogelijkheid onder de aandacht gebracht om meer aansluiting te zoeken bij de APV van buurgemeenten Velsen en Heemskerk.
Het CDA merkte op dat de huidige APV van Beverwijk al heel compact is. CDA’er Meiland betoogde daarbij dat  “samenwerking oké is, maar dat betekent niet direct dat onze APV meer moet gaan lijken op de APV van omliggende gemeenten.” Een andere invalshoek kwam van D66. De heer Weel sprak de wens uit om in de toekomst te komen tot een IJmondiale APV. Hiervoor moet meer worden gekeken naar omliggende gemeenten. “Misschien is een kleinere werkgroep mogelijk die onderzoek doet om tot meer harmonisatie te komen.” Portefeuillehouder, burgemeester Ossel, stond niet afwijzend tegenover dit idee. “Wel gaat daar nog een proces aan vooraf. Een en ander zal moeten worden besproken met de collega burgemeesters.” Hij concludeerde voldoende input bij de commissie op te hebben gehaald. De gemeente gaat aan de slag met het uitwerken van een voorstel.