BEVERWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft een exploitatieverbod opgelegd aan de eigenaar van de buitenschoolse opvang Tasmaanse Duivels en het kinderdagverblijf Jumpertje.

Dit betekent dat beide kinderopvanginstellingen voorlopig gesloten blijven. Het college heeft deze maatregel opgelegd, omdat er door de toezichthouder van de GGD is geconstateerd dat er niet voldoende gekwalificeerde medewerkers aanwezig zijn. Zolang dit niet goed is geregeld, kan het college een exploitatieverbod opleggen. Het college is hiertoe over gegaan, omdat naar het oordeel van het college de veiligheid van de op te vangen kinderen in het geding is. Het college betreurt het ongemak dat dit oplevert voor betrokken ouders en verzorgers.

Al langere tijd is het college bezig met diverse handhavingstrajecten ten aanzien van deze buitenschoolse opvang en dit kinderdagverblijf. Dit is voor het college de opmaat geweest voor het opleggen van het exploitatieverbod. Dit exploitatieverbod geldt, zolang de eigenaar niet voldoet aan het schriftelijk bevel en niet conform geldende wet- en regelgeving de kinderopvang organiseert.