Beverwijk – De onderzoekscommissie die onderzoek doet naar de leningenportefeuille van de gemeente Beverwijk is zo goed als klaar met de onderzoeksopdracht van de raad. Op donderdag 29 juni 2017 wordt het eindrapport door de voorzitter van de onderzoekscommissie aan de raad aangeboden.

Waarom dit onderzoek?  
De onderzoekscommissie deed in opdracht van de raad onderzoek naar een omvangrijke leningenportefeuille die in juni 2009 door het toenmalig college is aangegaan. Hierover bleef onduidelijkheid bestaan. De gemeenteraad besloot op 30 juni 2016 tot het instellen van de onderzoekscommissie.

Aanbieding rapport
Tijdens de raadscommissie van donderdag 29 juni 2017 biedt de voorzitter van de commissie het rapport aan. Er vindt dan nog geen inhoudelijke discussie plaats. De inhoudelijke behandeling zal op donderdag 11 juli 2017 plaatsvinden als de raadscommissie met de onderzoekscommissie in debat gaat. De heer Vreugdenhil, voorzitter van de onderzoekscommissie, geeft aan dat dat het juiste moment is: ‘’de raad heeft dan de tijd gehad het rapport goed te bestuderen.’’