BEVERWIJK - In Nederland produceren we te veel restafval. Dat is slecht voor het milieu, want restafval moet verbrand worden. Bovendien zitten er nog veel bruikbare grondstoffen in het restafval. Meer dan de helft van de inhoud van de restafval containers bestaat uit plastic, blik en pak. Van dit afval kunnen nieuwe producten worden gemaakt, zoals: speeltoestellen, broodtrommels en fleecekleding.

In Beverwijk en Wijk aan Zee zijn we al bezig met scheiden van papier, glas en groente-, fruit- en tuinafval. Toch is er nog veel te veel restafval in onze gemeente, ca. 320 kg per persoon, per jaar. In vergelijkbare gemeenten is dat ruim 100 kg minder.

We vinden het belangrijk om restafval beter te scheiden, zodat de gemiddelde hoeveelheid restafval in 2020 daalt naar 195 kg per persoon. Dat betekent veel minder afval om te verbranden en veel minder uitstoot van CO2: een gunstig effect voor het milieu. Minder afval verbranden betekent ook minder kosten voor de gemeente, wat zorgt voor een lagere afvalstoffenheffing per huishouden. Om dit doel te halen, moet actie worden ondernomen. Plastic, blik en pak komt dus heel veel voor in het restafval en moet dus beter worden gescheiden. Dit kan op verschillende manieren.

We horen graag hoe u hierover denkt. Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag.

Klik hier om naar de enquête te gaan