BEVERWIJK – Ondergrondse afvalcontainers komen qua eigendom terug in de handen van Beverwijk. Tot op heden zijn de ondergrondse afvalcontainers in de openbare ruimte bij verschillende partijen in eigendom ondergebracht, zoals bij de HVC (Huisvuilcentrale), de gemeenschappelijke regeling ReinUnie (GR ReinUnie) en de gemeente zelf. Een raadsvoorstel, dat over de taken bij en het eigendom gaat voor wat betreft de ondergrondse afvalcontainers, werd in de raadscommissie van donderdag 12 oktober 2017 behandeld.

“Achterliggende gedachte?”
Er zijn meer gemeenten dan alleen Beverwijk die werken met ondergrondse afvalcontainers. Zulke containers bestaan steeds uit een roerend (container/ijzerwerk) en onroerend gedeelte, de betonnen put. Commissielid Van Popta (GroenLinks) merkte de strikte scheiding in eigendom op. Hij stelde deze aan de orde en vroeg zich af “wat nou precies de achterliggende gedachte is? Is het niet beter om dit alles bij de gemeente neer te leggen?” De fractie van de VVD zat wat betreft die opmerking op dezelfde lijn. “Waarom doen wij dit, en worden wij er beter van?”, zei commissielid Ferraro. Voor de fractie van Democraten Beverwijk waren vooral (financieel) technische vragen aan de orde met betrekking tot het aantal bakken en de daaraan toegekende boekwaarde. De heer Hazeveld vroeg de portefeuillehouder om antwoorden op deze vragen.

Voordelen van harmonisatie
Portefeuillehouder Dorenbos reageerde onder andere op de waarom-vraag door aan te geven dat met deze harmonisatie efficiëntie-voordelen zijn te behalen. Zo ontstaat meer eenduidigheid in verantwoordelijkheden en afrekening in de kosten. Een aantal technische vragen zegde zij toe schriftelijk te beantwoorden. Ze hield de raadscommissie daarnaast voor ogen dat het vanavond behandelde raadsvoorstel geen voorschot was op het grondstoffenplan. Dat is een ander onderwerp dat gaat over onder meer het hergebruik van grondstoffen. “Dat staat voor de maand december op de agenda, volgt nog discussie over en daar neemt uw raad dan een besluit over”, zei ze.
Na de beraadslaging in de raadscommissie bleek het raadsvoorstel behandelrijp. Het komt terug op de agenda van de raad van 30 november 2017.