BEVERWIJK - We willen dat onze inwoners zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in onze mooie stad. Om de meest kwetsbare mensen in Beverwijk de juiste zorg en aandacht te kunnen geven heeft de gemeente in de Wmo-raad hulp en advies van inwoners nodig. De Wmo-raad, is door tussentijds vertrek van twee leden, zo spoedig mogelijk op zoek naar nieuwe leden.  

Wat doet de Wmo-raad De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over: welzijn, ouderen, jeugd, chronisch zieken, gehandicapten en andere kwetsbare groepen. De gemeente Beverwijk wil inwoners méér betrekken bij de sociale vraagstukken. Zij wil aan de slag met nieuwe vormen van (bewoners-) participatie. Meer jongeren die zich laten horen, maar ook ouderen en mensen met een beperking. De inwoners zelf weten vaak het beste welke problemen er zijn en welke steun of hulp nodig is. Het gaat om jong en oud, arm en rijk, mondig en minder mondig. Daarom is er een start gemaakt met een project waarin inwoners gevraagd worden om mee te denken over die vraagstukken. De Wmo-raad is hierbij direct betrokken.

Wie zoeken we?  We zoeken leden, woonachtig in Beverwijk, met ervaring vanuit en kennis over de jeugdzorg of het jeugdbeleid. Vanuit uw eigen ervaringen en kennis kunt en wilt u meedenken over het functioneren of de ontwikkeling van voorzieningen. Daarnaast wilt u graag een bijdrage leveren aan verbreding en verbetering van de betrokkenheid van inwoners. U kunt echter geen lid worden van de Wmo-raad wanneer u gemeenteraadslid (-steunlid) of ambtenaar bent. Ook wanneer u werkzaam bent bij één van de zorg- of welzijn aanbieders kunt u geen lid worden.

Meld u aan en maak het verschil!  Bent u geïnteresseerd? Stuur uw CV vóór 15 mei 2017 naar: Gemeente Beverwijk, afd. Samenleving,  t.a.v. Wmo-raad, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente Beverwijk, mw. T. van Zelst, op nummer 0251-256504.