HEEMSKERK - Het college wil een Blijverslening instellen. Mensen die een eigen woning hebben kunnen onder gunstige voorwaarden een lening krijgen. Hiermee kunnen zij hun woning aanpassen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De gemeenteraad neemt op 30 november 2017 een besluit over dit voorstel.

Vanzelfsprekend is er een aantal voorwaarden waar huiseigenaren aan moeten voldoen om een lening te kunnen afsluiten. Eigenaren moeten 55 jaar of ouder zijn en er is een toetsing van het inkomen. Verder is er een lijst waarop de bouwkundige maatregelen en hulpmiddelen staan die in aanmerking komen voor financiering. De maatregelen moeten erop gericht zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld het toegankelijker en veiliger maken van de badkamer of het plaatsen van een traplift. Het gaat hier met name om preventieve maatregelen, er is geen medische indicatie nodig. Als iemand op medische gronden niet meer in de huidige woning kan wonen, dan kan er een beroep gedaan worden op een Wmo-regeling.

Lening

Het college stelt de gemeenteraad voor om met een bedrag van € 300.000,- te beginnen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de regeling uit voor de gemeente Heemskerk. Het SVn behandelt de aanvragen. Huiseigenaren kunnen kiezen uit een persoonlijke lening (maximaal €10.000,-) of een hypothecaire lening (maximaal €25.000,-). Als de gemeenteraad met het voorstel instemt is de regeling met ingang van 1 januari 2018 van kracht. Meer informatie is te vinden op www.svn.nl en later dit jaar op deze site.

Langer zelfstandig

Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde woonomgeving. Ook de afbouw van het aantal plaatsen in de verzorgingshuizen leidt ertoe dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Om dit ook mogelijk te maken investeert de gemeente in de mogelijkheid om met een lening benodigde aanpassingen aan de woning te kunnen doen. Voor huurwoningen geldt dat de gemeente afspraken maakt met de woningcorporaties over de woonkwaliteit.