BEVERWIJK - Het besluit op de aanvraag van het vierde hockeyveld is in aantocht. In de laatste raadsvergadering van dit jaar komt het voor besluitvorming op de agenda.

Voorgeschiedenis
De aanvraag van BHC Overbos van oktober 2014 voor een 4e hockeyveld kent een lange voorgeschiedenis. De eerste gesprekken hierover dateren uit 2001. Recentelijk, in een commissievergadering van 13 juli 2017, heeft de raadscommissie besloten dit raadsvoorstel aangehouden. Meer onderzoek was gewenst en er werd besloten een quickscan te laten uitvoeren naar de mogelijkheden rond uitbreiding van het hockeyveld. De visie van de sportverenigingen diende als input. Zaken als financiële consequenties en haalbaarheid in tijd moesten daar ook in worden meegenomen.

“Doen wat we kunnen”
Van Popta, van GroenLinks, sprak in zijn bijdrage van een win-win situatie. “De hockeyclub heeft ook behoefte aan een extra veld. Daar zouden we wel aan willen meewerken.” Ten aanzien van het verdere proces richtte hij zich tot de portefeuillehouder. Hij vroeg zich af “waarom het college niet met een duidelijke visie komt over hoe het verder moet de herinrichting?”
“Laten we doen wat we nu kunnen,” wijzend op het raadsvoorstel, “en met een andere, nieuwe raad de uitwerking gaan doen”, zei Gouma van de Partij van de Arbeid positief gestemd. Weel, van D66, gaf eveneens aan blij te zijn met dit voorstel. Maar wel met een kanttekening: “we mogen onze intentie voor de toekomst wel iets steviger neerzetten.”

“Stapje extra”
VVD’er Ferraro merkte op dat het belangrijk is ‘’om juist nu door te pakken. Het raadsvoorstel is nu te vrijblijvend, de toelichting niet. We moeten wat dichter daar naar toe gaan, dat stapje extra doen.” Voor de fractie van het CDA is dat niet direct nodig. Niele gaf namens haar fractie aan dat “deze stap, dit voorstel, voor nu voldoende is.” Backer, van Gemeentebelangen Beverwijk, bepleitte dat juist de komende periode heel belangrijk wordt. Hij doelde op wat het proces wordt om tot landgoed Adrichem te komen. ‘’Daarom,’’ zei hij, ‘’moeten we steeds door het college goed en volledig geïnformeerd worden.” Hij kondigde aan met een motie of amendement te komen dat “dat zwart op wit vastlegt.”

“Verfijnen en aanpassen”
“De raad kan het voorstel uiteraard verder verfijnen en aanpassen, als u dat vindt,” zei portefeuillehouder Erol. Hij doelde daarmee op amendementen en moties die de raad kan aannemen. “Het plan zelf is integraal en haalbaar.” De raadscommissie oordeelde dat het raadsvoorstel behandelrijp was. Het zal worden toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 19 december 2017.