BEVERWIJK – De begroting voor het jaar 2018 gaat voor verdere behandeling door naar de raad. Tijdens de raadsvergadering zal de raad een definitief besluit nemen. Ook wordt dan duidelijk of, en in hoeverre de begroting verandert als gevolg van amendementen. Op 8 en 9 november 2017 vinden deze beraadslagingen plaats.

‘’Duidelijke begroting’’
De meeste fracties waren zeer te spreken over de leesbaarheid en opmaak van de begroting. “Het is de laatste begroting van dit college in deze periode. Inpakken en klaar”, zei Meiland (CDA) positief gestemd. Zijn fractie loofde het harde werk van de ambtenaren en college. Dat gold ook voor de fractie van Gemeentebelangen. Het viel woordvoerder Bilars-Don op dat het college voornemens is een nieuwe stadsvisie te gaan ontwikkelen. “Maar is dat nou echt weer nodig?”, vroeg zij zich af. De PvdA gaf aan dat de woonlasten voor de inwoners van Beverwijk het komende jaar gelijk blijven. “De voorzieningen in de stad blijven op peil. College, houd ons op de hoogte van de ambities en de uitvoering daarvan”, zei woordvoerder Gezer.

“Experiment legale wietteelt”
Van den Berg (D66) merkte op dat de weekendschool ontbrak in de begroting. Via een motie had de fractie daar aandacht voor gevraagd. “Wij vinden er niets van terug in deze begroting. Zouden wij kunnen horen hoe het daarmee staat?” Zij hintte er verder op om Beverwijk als proefgemeente aan te melden voor een proef met legale wietteelt in strijd tegen criminaliteit en overlast - een initiatief dat de Rijksoverheid middels een experiment mogelijk gaat maken.

“Meevallers en circulaires”
VVD-leider Ferraro stak de discussie anders in. “Financiële meevallers en circulaires, díe redden de begroting. Het beleid eronder is er niet. Wat doen we met een begroting en een wethouder waarin het vertrouwen weg is?”, betoogde hij. “Er wordt naar mijn idee een beetje gegoocheld met de begroting.”
Daartegenover zette woordvoerder Van Popta (GroenLinks) dat “Beverwijk wel degelijk in financieel rustiger vaarwater terecht is gekomen. Het is ook goed te zien dat de schulden ieder jaar worden afgebouwd. Dat is positief.” Tot slot kwam Democraten Beverwijk aan het woord. Woordvoerder Hazeveld somde enkele berekeningen op waaruit zou blijken dat de begroting niet sluitend is. Zijn slotvraag: “Deze begroting mist kwaliteit. College, graag helderheid!”

“Gelijkblijvende lasten”

Portefeuillehouder Dorenbos, verantwoordelijk voor financiën, kreeg na de fracties het woord. Ze haalde onder andere de gelijkblijvende lasten voor de inwoners aan. “Het is altijd goed om in elk geval niet meeste hoeven betalen. Beverwijk behoort landelijk ook tot een van de gemeenten waar de lasten het laagst zijn”, legde ze de raadscommissie uit. Ook greep ze de gelegenheid aan om uit te spreken dat het college ook inzet op betere bereikbaarheid van de stad met de trein.
Burgemeester Smit reageerde als portefeuillehouder op de kwestie van de legale wietteelt. Smit: “Het is aan uw raad of u mee wilt doen aan zo’n experiment. Dat is een politieke vraag en die laat ik graag aan u.”

Behandeling in de raad
De raadscommissie besloot dat de begroting behandelrijp is. Vanaf 8 november 2017 wordt de begrotingsbehandeling in de raad voortgezet.